loading

Potrebe djece za vitaminima

20. travnja 2021.
Potrebe djece za vitaminima

Potrebe djece za vitaminima i mineralima s vremenom se povećavaju, a dijete koje se hrani uravnoteženo u pravilu nije podložno manjku minerala i vitamina. Uočeno je da kvaliteta prehrane djece opada nakon 23. godine života, a posebice se to odnosi na unos vitamina i minerala. Razlog tome je sve jači utjecaj same I djece na odabir hrane, uz istovremeno slabljenje utjecaja roditelja. Zbog toga se može dogoditi da u pojedinom razdoblju prehrana bude deficitarna kalcijem, magnezijem te vitaminima D, E i A, iako se u pravilu rijetko vide klinički znakovi manjka. Iznimka je željezo nedostatak je relativno češći kod djece u dobi između 1. i 3. godine.